Kereskedelmi hitvallásunk

Kereskedelemről, értékesítésről alkotott irányelveink:

A legfontosabb, egyben az AQUA MÍRA tevékenysége fundamentumát képző elvünk, tulajdonképpen nagyon tömören megragadható:

Minden ember, emberek által alkotott csoport, társulás – csak önmagát adhatja, produktuma és tevékenysége önmagáról kiállított bizonyítvány és tükör, önmaga benső igényessége és minősége direkt módon ragadható meg abban amit kifejezésre kíván juttatni. Ezen univerzális törvényszerűség alól természetesen a kereskedelem sem kivétel, hiszen az említett terület csupán egy szeletét fedi le az ember szerteágazó tevékenykedésének.

Ha esszenciálisan kivonatolni szeretnénk az iménti megközelítést, akkor így fogalmaznám meg: Csak magunkat adhatjuk!
Magunk is ezt tesszük, vagy ha úgy tetszik meggyőződésünknek,  szemléletünknek kívánunk érvényt szerezni.

Kereskedelmi filozófiánk alapjai

Korsó: az ivóvíz kultúrája
Korsó: az ivóvíz kultúrája

Azt tartjuk, hogy csak az a kereskedelmi tevékenység nevezhető törvényesnek, legitimnek, ideálisnak, –  melyben az eladó nem csupán az aktuális értékesítési trendhez tartozó olcsón vesz drágán ad típusú üzletpolitikát folytatja kizárólagosan a profit jegyében,  –  hanem tevékenységével a kiindulási értékhez képes hozzáadni, értéknövekedést teremteni képes –  s ezen érték és minőségfelemelést az eladó az elég és mértékletesség elvén képes  beárazni –  melyben egyaránt teljesülnek a Vevő és az Eladó érdekei, célkitűzései –  vagyis  a Vevő és az Eladó kapcsolódásával egyfajta építően megjelenő kölcsönös és előnyös egyensúly jelenik meg.

Tulajdonképpen egyáltalán nem bonyolult, ez a kapcsolatok, mi több párkapcsolatok működtetésének is az alapkoncepciója, melynek  egyszerű bölcsessége csupán az adok-kapok egyensúlyában megfogható.

Mi következik ebből?

Honlapunkon nem érheti el a vedd és fuss (huss) internetes vásárlás funkcióját, még akkor sem, ha ez a formula számunkra igen csábító és kedvező értékesítési csatornát is képezne, – annak ellenére sem élünk ezen mennyiségi és emberidegen értékesítési metódussal, hogy pontosan ismerjük azon technikákat, mellyel képesek lennénk magunknak igen komoly és jelentős piaci pozíciót megszerezni.

Ezzel azonban kiöntenénk a csecsemőt a vízzel, vagyis elvesztenénk minazt ami a lényeg, – maradna számunkra  egy monoton és lelketlen kényszeres emberölő tevékenység, melyben Vevő és Eladó egyaránt elvész. Mi azonban nem kívánunk újabb szereplője lenni az utald a pénzt és hozza a futár tegnapra című sorozatnak, mert meglátásunk szerint ebben a koncepcióban nem végezhető felelősen a víztisztítóberendezés területén való foglalatosság.

Magunk  becsüljük az Ügyfeleinket, megbecsüljük, s természetesen magunkhoz is ugyanígy viszonyulunk, – méghozzá  azzal a mozzanattal, hogy olyan produktumot adunk ki a kezünk közül, mely méltó arra, hogy említést érdemeljen.

Tudatosan választottuk  a víztisztítás területét ténykedésünk színteréül – mert itt tudjuk egyesíteni a képességeinket a munkánkkal, mely azonosság számunkra úgy ragadható meg, hogy örömünket leljük a munkánkban, –  a munka örömforrás, s abban semminemű kényszert nem tapasztalunk, miközben  tevékenységünkkel konstruktívan járulunk hozzá a közösség életminőségének emelésében.

Nincsenek értékesítési kollégáink sem akik bemutatók keretében tennék kívánatossá termékeinket, s felruháznák őket nemlétező tulajdonságokkal. Összességében pedig semminemű  szándékos megtévesztéssel nem kívánunk élni. Számunkra az a siker és elismerés, ha a vevő önmaga meggyőződéséből választ minket és termékünket, főként, ha Vevőink tevékenységünkről alkotott pozitív visszajelzései is megjelennek a Vevőink vásárlásra ösztönző indítékai mellett.

Információkkal segítjük a víztisztítás iránt érdeklődőket

Természetesen élünk azon információk megosztásával, mely segíti Önt a fordított ozmózis elvén működő víztisztítók működésének megismerésében, s igyekszünk minden olyan kérdést megválaszolni, mely egyáltalán csak felmerülhet releváns és értékes tartalomként. Igyekszünk kerülni a felszínes és elfogult megközelítéseket, törekszünk egyfajta szellemi nyitottságot képviselni a víztisztítás vonalán, igyekszünk tiszta vizet önteni a pohárba.

Hiszünk abban, hogy mindenki megtalálja a párját, – s meggyőződésünk, hogy a képzeletbeli lécet helyeztük annyira magasra, hogy képesek vagyunk kiszolgálni egy olyan tudatos és igényes  Vevőkört akik nem elégednek meg az előre megírt udvarias és mesterkélt szövegű emailekkel, –  mert belső igényességük a személyes szaktanácsadást, kapcsolattartást részesítik előnyben.

Persze állíthatjuk azt is, hogy készülékeinket a NASA-val együtt fejlesztettük, személyesen minden kávészemet magunk vetettük részecskegyorsítóba….. s egyéb hülyeség sem áll távol tőlünk!

A valóság ezzel szemben az, hogy igyekeztünk az árérzékeny magyar piacra a legkedvezőbb ár-érték arányú, legkorszerűbb és  legmagasabb szolgáltatási szintű készülékeket felvonultatni – továbbá ezeket a tőlünk független, de általunk választott minőségi termékeket megtámogatni a lehető legkiválóbb szolgáltatási minőséggel.

Nem állítjuk, hogy a legjobbak vagyunk, de a törekvéseink ebbe az irányba mutatnak.