Átalánydíjas karbantartás

Víztisztító készülékeink időszakos éves karbantartása, szervizelése, garanciális időszak meghosszabbításával

A z időszakos karbantartás célja a készülékeink üzembiztos működésének folyamatos biztosítása, továbbá a berendezéseink kifogástalan minőségű vizének a folyamatos és stabil fenntarthatósága, valamint a garanciális időn túli ingyenes javítás és szerviz meghosszabbítása 7 éves intervallumra. A karbantartásaink nem csak a készülék összes elemének az ellenőrzésére, elhasználódott elemeinek cseréjére vonatkozik, hanem a készüléket kiszolgáló gépészeti elemek (szifonok, töltőszelepek, csapok, stb..) teljes vizsgálatára, s szükségszerű javítására és cseréjére is kiterjed. A berendezéseink karbantartási munkálatai során különböző specifikus tesztelésekkel ellenőrizzük, hogy a beépített készülékünk teljesítik-e az előírt maximális vízminőségi kritériumot, kiterjesztve a vizsgálatot a víztisztitó készülék minden tartozékára. A tesztüzem lefutását követően pedig műszeresen is meggyőződünk az ozmózisos víztisztító kifogástalan működéséről, azaz, hogy teljesíti-e a berendezés az általa teljesíthető legszigorúbb elvárásokat.

A karbantartási munkák során természetesen minden olyan szűrőbetét cserére kerül, melyet éppen a berendezés megkíván, mely természetesen a membrán cseréjét is érinti, amennyiben azt a méréseink alátámasztják, továbbá indokoltnak tartjuk a következő esedékes karbantartási ciklus hibamentes teljesítéséhez.

Az időszakos karbantartás tartalmazza:

  • kiszállási díjat
  • szűrők cseréjét, membrán cseréjét is beleértve, ha azt a méréseink indokolják a következő szervízintervallum teljesítéséig (a gyártó által előírt követelmények szerint)
  • minden karbantartáshoz kapcsolódó munkálat ellenértékét
  • a víztisztító minden kopó és elhasználódott elemének anyag és munkadíját (mechanikus és elektronikus egységek, tömítések, a berendezés saját töltőcsapja….stb)
  • figyelmességként pedig a víztisztítóberendezésünk környezetében található gépészeti elemeket is ellenőrizzük (csaptelepek, mosógép és mosogatógép bekötések, szifonok, flexibilis csövek), melyeket preventív jelleggel ellenőrzünk, indokolt esetben pedig kicseréljük az Ön kérése, biztonsága és kényelme érdekében. Ezen szolgáltatásunk csak a beépítés munkadíjára vonatkozik, a beépített szerelvények, fittingek anyagköltségei a megrendelőt terhelik.

 

A karbantartási csomag nem tartalmazza:

A karbantartási szerződés nem terjed ki az évi egyszeri tervezett és aktuális szűrőcseréken felüli filtercserékre, melyeket esetenként a vízműszolgáltató okoz a hálózati javításokkal, netán a vezetékes víz átlagon felüli szennyezettségével. Fontos figyelembe venni, hogy a hálózati víztől elvárható tisztaság nem szavatolható részünkről,- hiszen tőlünk független szolgáltató biztosítja, általunk nem kontrollálható feltételrendszerben működik. A beépített víztisztító minden paraméterét szerviz-könyvszerű módon dokumentáljuk, pontosan annak okán, hogy az éves szervízperiódusok között eltelt idő és a készülék maximális igénybevétele mellett is teljesüljön a kifogástalan vízminőség kinyerhetősége, -ill. figyelemmel kísérhessük a berendezéseink aktuális szűrő cseréinek szükségességét, – melyet professzionális mérőeszközökkel kontrollálunk.
A berendezéseinket és azok üzemszerű működését professzionális eszközökkel teszteljük, így az érzet és ízérzékelésre vonatkozó eltéréseket természetesnek kell tartanunk, – mondhatni szubjektív kategóriába kell sorolnunk. Pontosan tisztába kell lennünk, hogy az eltérő ember eltérően érzékel. Ha mégis álltalános megállapítással kívánunk élni, akkor a fordított ozmózis által előállított víz a kristálytiszta forrásvizek vizéhez hasonlatosan tökéletes.

Szervízperiódusok a gyártói előírásoknak megfelelően:

  • 12 havonta ajánlott az előszűrők cseréje
  • 24-36 havonta ajánlotts a membránok cseréje

Az Ön által fizetendő átalánydíjas karbantartás teljes éves összege: 38.500 Ft.
A megjelölt összeg minden háztartási víztisztító berendezésünkre vonatkoztatható, mely kapacitása maximum 400 GPD. A 400 GPD vízhozamot meghaladó készülékek esetében kérjen egyedi árajánlatot, mely igazodik a választott víztisztító berendezés műszaki felépítéséhez.